Bohatý táta, chudý táta – review knihy

CHUDÝ TÁTA BOHATÝ TÁTA
Pracuj pro chytré lidi. Nauč se chytré lidi najímat.
Láska k penězům je kořenem všeho zla. Nedostatek peněz je kořenem zla.
Nemohu si to dovolit. Jak si to mohu dovolit?
Lenost snižuje zdraví i bohatství.
Mentální lenost. Mentální cvičení.
Daně trestají ty, kdo jsou produktivní a odměňují ty, kdo nic nevyrábí.
Dobře se uč, aby sis mohl najít dobrou práci u které budeš pracovat. Dobře se uč, abys našel dobrou firmu, kterou koupíš.
Důvod, proč nejsem bohatý, je že – mám vás – děti. Důvod, proč musím být bohatý, je – mám vás – děti.
Když dojde na peníze, neriskujte. Hrajte to bezpečně. Naučte se zvládat rizika.
Náš dům jsou naše největší investice a naše největší aktiva. Můj dům jsou pasiva a jestliže je váš dům vaše největší investice, máte problém.
Šetřit. Tvořit investice.
Jak napsat působivou žádost o práci. Jak vytvořit úspěšné finanční a obchodní projekty, abych mohl poskytovat pracovní příležitosti.
„Nikdy nebudu bohatý.“ „Jsem bohatý a bohatí lidé toto nedělají.“
Být bez peněz je dočasné. Být chudý je věčné.
„Peníze mě nezajímají.“ „Na penězích nezáleží.“ „V penězích je síla.“
Porozumět funkci peněz.
„Pracuji pro peníze.“

„Nepracuj pro peníze!“

„Peníze pracují pro mě.“

Bezpečná hra Finanční vzdělání
Budovat bohatství
Budete chudí když se vzdáte !
Chuť se učit
Partnerství

Jistota, strach a chamtivost.

 

Energie, vášeň a touha.

Využít chamtivost ve svůj prospěch !

Mluvit pravdu o svých pocitech.
Ovládat emoce
Kupujte pasiva Kupujte aktiva
Finanční gramotnost
Cíl: stát se finančně nezávislým
Bohatství se měří tím, kolik peněz vydělávají vaše peníze.
Největší bohatství je vzdělání.
Inteligence řeší problémy a produkuje peníze.
Nejde o to kolik peněz se vydělá, ale o to kolik se podaří udržet.
PASIVA – něco co z mé kapsy peníze vytahuje AKTIVA – něco co vkládá do mé kapsy peníze.

Bohatí nepracují pro peníze

Chudí lidé pracují pro peníze Bohatí za sebe nechávají pracovat peníze.
Když jde o peníze, hraj bezpečně.
Strach že budou bez peněz. Mluvit pravdu o svých pocitech.
Jejich pocity nahrazují myšlení.
Buďte upřímní ke svým emocím a používejte svou mysl a emoce ve svůj prospěch.
Naučit se ovládat sílu peněz. Nemít z nich strach.

Nevědomost zintenzivňuje strach a tužby. Lidský život je boj mezi nevědomostí a osvícením.

Jakmile člověk jednou přestane hledat informace a poznání vlastního já, nastoupí nevědomost.

Strach a touha vás mohou svést do největší životní pasti, jestli si neuvědomíte, že ovládají vaše myšlení.
Nedovolte, aby peníze řídili váš život.
Nauč se používat své emoce k přemýšlení a nepřemýšlej pod tlakem emocí.
Je tvrdá práce nejlepší řešení tohoto problému?
Zaměstnání je jen krátkodobé řešení dlouhodobého problému.
Naučit se vidět co ostatní nevidí. V okamžiku kdy uvidíte jednu příležitost, budete je nacházet celý život.

Proč vyučovat finanční gramotnosti?

Učte v obrázcích
První pravidlo: Znát rozdíl mezi aktivy a pasivy a umět kupovat aktiva.
Chudí a střední třída získávají pasiva, ale myslí si, že to jsou aktiva. Bohatí lidé získávají aktiva.
Chudí neznají rozdíl mezi aktivy a pasivy. To co definuje aktiva nejsou slova, ale čísla.
V účetnictví nejde o čísla, ale o to, co čísla říkají. Nejde o slova, ale o příběh, který vyprávějí. Jestliže chcete být bohatí, musíte se naučit číst čísla a rozumět jim.
Rada pro lidi v dluzích: „Když jsi v jámě … přestaň kopat.“

japonci jsou si vědomi těchto sil: „Síla meče, síla drahokamu, síla zrcadla.“

Meč – síla zbraně.

Diamant – ten kdo má zlato, tvoří pravidla.

Zrcadlo – síla sebepoznání je podle japonské legendy nejsilnější silou.

Inteligentní člověk zaměstnává lidi, kteří jsou chytřejší než on.

Argumenty proč jsou dům pasiva:

 1. většinou za život svůj dům nevlastníte. Pouze ho splácíte. Koupíte větší a splácíte.
 2. ostatní výdaje se platí zdaněnými penězi
 3. Daň z majetku
 4. Ceny nemovitostí nejdou vždy nahoru
 5. největší ztráty s promarněných příležitostí.
Pokud se člověk rozhodne vlastnit dům, ovlivní ho to několika způsoby:

 1. ztráta času, během kterého mohla ostatní aktiva růst na ceně.
 2. ztráta dodatečného kapitálu, který se mohl investovat a který je nyní použit na zaplacení údržby domu.
 3. Ztráta vzdělání.

Finanční bilance chudého táty:

Málo aktiv – mnoho pasiv

Finanční bilance bohatého táty:

Mnoho aktiv – málo pasiv

Pokud jste zaměstnanec:

Kolonka příjmy – práce pro majitele

Kolonka výdaje – práce pro vládu

Kolonka Pasiva – práce pro banku

graf
Bohatství je to, kolik dní je člověk schopen přežít … nebo , kdybych dnes přestal pracovat, jak dlouho bych dokázal přežít? – Buckminster Fuller
Bohatství je množství peněz, které vytéká s kolonky aktiv v porovnání s kolonkou výdaje.

Hleďte si svého

Stanete se tím, co studujete. Hleďte si svého.
Kupujte pasiva:

 • Osobní věci
 • Auto
Kupujte aktiva:

 • Byznys, který nevyžaduje vaši přítomnost. Vlastním ho, ale je řízen a veden jinými lidmi.
 • Akcie
 • Obligace
 • Investiční fondy
 • Nemovitosti, které vytvářejí příjem
 • Dluhopisy
 • Honoráře z intelektuálního majetku jako hudba, psaný text, patenty
 • Cokoli jiného, co má cenu, vytváří příjem nebo stoupá na ceně a lze ho hned prodat (starožitnosti)
 • licence

Budovat svou vlastní společnost.

Založte vlastní společnost, až si bude jisti tím, že ji opravdu chcete.

Jakmile vaše peníze vstoupí do kolonky aktiv, stanou se vašimi zaměstnanci.
Bohatí si kupují luxus až na konec.
Opravdový luxus je odměna za investování do skutečných aktiv a jejich rozvoj.

Historie daní a moc korporací

On dostane zaplaceno za to, že utrácí peníze a najímá lidi. Čím více utratí peněz a čím víc najme lidí, tím je větší jeho organizace. Čím je jeho státní organizace větší, tím má větší respekt. Investoři si ho cení za to, že najmu málo zkušených lidí a utratím málo peněz.
Bohatí založili korporace jako prostředek na snížení rizika.
Graf: jak hrají bohatí

Korporace chrání bohaté.

Korporace je jen složka s právními dokumenty.

Bohatí využívají daňových úlev.

V poznání je síla.
Když víš, že máš pravdu, neboj se bojovat.
Vypracovat se po žebříčku korporace. Proč ten žebřík nevlastnit?
Pro koho pracuješ? Kdo díky tobě bohatne?
Investovat do aktiv.

Finanční IQ se skládá z poznání čtyř rozsáhlých odborných znalostí:

Účetnictví

 1. Investování
 2. Porozumění trhu – Nauka o nabídce a poptávce. Je nutné znát „technické“ aspekty trhu, které řídí emoce. Dává nebo nedává investice smysl na základě současných tržních podmínek.
 3. Zákon

a)      daňové výhody – korporace může dělat tolik věcí, co jednotlivec nemůže.

·         Hradit výdaje před zaplacením daní

·         Dovolená představuje jednání nebo schůzi

·         Pojištění, opravy a výdaje u automobilu jdou do nákladů

·         Členství ve fitness clubu je výdaj společnosti

·         Většina jídel jsou částečně výdaje

b)      Ochrana před soudním procesem – bohatí ukrývají své bohatství za korporace a trusty, aby chránili svá aktiva před věřiteli. Bohatý člověk ve skutečnosti nic nevlastní. Všechno ovládá, ale nic nevlastní.

Vydělávají, utrácejí a platí daně. Vydělávají, platí daně a utrácejí
Bohatí peníze vytvářejí.
Vlastnosti které je potřeba mít:

 • Kuráž
 • Opovážlivost
 • Být pánem situace
 • Smělost
 • Odvaha
 • Mazanost
 • Troufalost
 • Neústupnost
 • Brilantnost
Člověk, který má nejčerstvější informace, vlastní bohatství.

„Peníze nejsou skutečné.“

„Peníze jsou to, na čem se dohodnete, že jsou.“

Nevycvičená mysl dokáže stvořit nesmírnou chudobu, která trvá další životy, tím že se předává na další generace. Nejmocnější aktivum, které máme, je naše mysl. Když je dobře vycvičena, dokáže stvořit velké bohatství.
Umět číst čísla.
Tvrdě pracovat, platit 50% na daních a šetřit s toho ci zůstane. Vaše úspory si vydělají 5%, které jsou také zdaněny Věnovat čas na rozvoj své finanční inteligence a využít síly svého mozku a kolonky aktiv.
Finanční IQ se skládá s těchto dovedností:

 1. Finanční gramotnost – schopnost číst čísla
 2. Investiční strategie – nauka o vydělávání peněz penězi.
 3. Trh. Nabídka a poptávka
 4. Zákon – znalost účetních, korporačních a státních pravidel a směrnic.
“Raději budu budoucnost vítat, než lpět na minulosti.”
Dva prostředky pro finanční růst:

 1. nemovitosti jako základ
 2. akcie k rychlému růstu
Vítězové nemají strach z prohry, ale poražení ano.
Pokud chcete být investorem , který tvoří investice, potřebujete rozvinout tři hlavní dovednosti:

 1. Jak najít příležitost, která všem unikla
 2. Jak získat peníze – jak dát dohromady kapitál a existuje mnoho způsobů, kdy banku nepotřebujete. Potřebujete se naučit, co odradí většinu lidí.  Například vinkulace – významný kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím. Jde o to, co víš, ne o to co kupuješ. Investování není kupování. Jde spíš o know-how.
 3. Jak zorganizovat chytré lidi. Najímej pouze lidi, kteří jsou chytřejší než ty sám.

To co nevít je vaše největší riziko.

Naučte se riziko řídit. Ne se mu vyhýbat.

Pracuj, aby ses učil – nepracuj pro peníze

Potřebujete se specializovat. Musíš vědět od každého trochu.
JOB – Just Over Broke – Totálně na mizině Naučit se vůdcovství.
K úspěchu jsou nutné tyto organizační schopnosti:

 1. organizace peněžního toku
 2. organizace systémů (včetně vás a času stráveného s rodinou)
 3. organizace lidí
Nejdůležitější specializované schopnosti jsou:

 1. prodej – schopnost komunikovat s druhým člověkem (psaní, řeč a vyjednávání)
 2. marketing – schopnost tvořit strategie, metody a techniky

Pracovat s lidmi, kteří jsou chytřejší než my.

Dávat tyto lidi dohromady a pracovat v týmu.

Až budu mít peníze navíc, rozdám je“ „Daruj a budeš obdarován.“

Zdroje