Montessori systém výchovy dětí – Návyky pro lepší život?

Na budoucnosti mého syna mi záleží. Chtěl bych, aby byl kreativní a soustředěný. To jsou podle mě správné životní hodnoty pro úspěch v jakékoli oblasti. V raném věku dítě nasává informace jako houba. Návyky, které se naučí už v raném dětství, určitě rozhodnou o kvalitě jeho života. Došlo mi, že když dáme svého syna do normální státní školky, tak se naučí stejné návyky jako dav. A to je přesně to co nechci. Chci, aby si moje děti uvědomovaly výjimečnost. Proto jsem šel proti proudu a vyhledal Montessori systém výchovy.
Abych pochopil pedagogické principy navštívil jsem seminář, vyzkoušel si to na vlastní kůži “být opět  dítě”.

Co se mi líbí na Montessori systému výuky:

Podpora vlastního rozhodnutí

Montessori pedagogika podporuje schopnost vlastního rozhodnutí. “Vyber si to, na co máš TEĎ náladu.”.

Ticho a klid

Žádné řvaní učitelek, vše má své místo, všichni se navzájem respektují.

Partnerský přístup dítě vs. učitel

Respekt, úcta, důstojnost  – to jsou hodnoty, na kterých je to založeno. Postoj: “Jsme si rovni. To že jsi malý/lá neznamená, že jsi něco míň.”  Tj. přístup “Pomoz mi, abych to dokázal sám.”

Základní přístup k rozvoji

 • CO? Vyberu si, s čím chci pracovat.
 • KDE? Vezmu si kobereček a někam si ho umístím.
 • KDY? Vyberu si to, na co mám TEĎ náladu.
 • S  KÝM? Jen já rozhodnu, kdo na tom projektu bude pracovat se mnou.

Chyba není průser! Je to lekce: “Jak ses z toho poučil/la?”

Nikdo není neomylný. Každý dělá chyby. Chyba není chápána jako něco špatně, ale jako zdroj nových poznatků. Je tu vždy zpětná vazba, nikoli známka jako ve škole. Zpětná vazba nezahanbí, netrestá, ale ani neodmnění. Montessori systém není založen na veřejném srovnávání. Učí nahlížet na ostatní, jako  na možné spolupracovníky. Ne jako na potenciální soupeře.

Kobereček pomůcky a prostředí

Vymezuje se prostor, který je určený k práci – kobereček. Výchova vzdělání a životních principů. Prozkoumání a ohmatání věcí je základem pro pochopení  jevů, rozvoj myšlení a řeči. Uspořádávání a snaha naučit se pořádku. “Všechno má své místo”. Celý proces učení/hraní je dotahovat všechno až do konce. Vzít si pomůcku z poličky, vzít si kobereček a na ní si tu pomůcku položit. Buď se do toho “projektu” pustím sám, nebo si k němu někoho přizvu.  Až si pohraju, nebo mě to přestane bavit, uklidím to zpět na místo. Žádné autíčka, panenky a klasické hračky tady ale nečekejte.

Nauky montessori

Vyúku tvoří 5 základních nauk:

Praktický život

http://www.montessoriklub.cz/uploads/8/4/0/9/8409533/6284783_orig.jpg

Smysly

montessori-sanse

Jazyk

montessori-jazyk

Matematika

montessori-matematika

montessori-matematika2Kosmická výchova

montessori-kosmicka-vyuka Výuka má tři fáze:
 1. Pojmenování učitelem – Učitel vezme do ruky krychli a dítěti sdělí: „To je krychle.“ Stejně ukáže a pojmenuje ostatní tělesa ze sady.
 2. Znovupoznámí – Učitel se v ní ptá „Co z toho je krychle?“, popř. „Ukážeš mi krychli?“. Dítě ukáže na těleso, o kterém si myslí, že je krychle.
 3. Aktivní ovládání – zopakování názvu příslušného předmětu. Ve druhé fázi bylo dítě pasivní. V této fázi učitel  vhodným způsobem povzbuzuje a žádá ho o zopakování odpovědi.

Učitel jako pozorovatel

Tady budu citovat z montessoricr.cz “Do stavu maximální koncentrace se dítě dostává nevědomě. Vede k prohloubení zájmu dítěte o danou činnost a přináší pocity radosti. Aby k polarizaci pozornosti došlo, je nutné, aby se dítě nacházelo v podnětném prostředí. Pozornost se zintenzivňuje a dítě vydrží provádět činnost tak dlouho, dokud není vnitřně uspokojeno. Čas, který dítě potřebuje, aby dosáhlo maximální soustředěnosti, závisí na jeho věku a potřebách. Proto je učitel v Montessori třídě pozorovatelem, který nabízí svou pomoc až ve chvíli, kdy je o ni požádán.” Žádný cukr ani bič.

Respektování senzitivních období

Každé dítě má v životě silný moment, kdy se chce rozvíjet. Má najednou o určitou činnost větší zájem. Úkolem učitele je tato období nejen rozpoznat, ale také respektovat a dát dítěti prostor pro realizaci zájmu.

Spojování věkově smíšených ročníků

To je také jiné než v základní školce. Proč? Smyslem je vytvořit dětem větší prostor pro kooperaci. Starší dítě vysvětlí mladšímu novou látku a sám si jí tím zopakuje a procvičí. To naučí schopnost najít “partnery”.

Čemu se v Montessori dítě naučí a jaké jsou jejich výsledky:

 • samostatnost, umí se o sebe postarat
 • koncentrace a soustředění
 • sebeohodnocení
 • pořádku
 • dítě potom umí lépe pracovat ve skupině
 • je nesmírně zvídavé a nažhavené na poznávání

Jaké jsou výsledky? V čem jsou děti z Montessori jiní (diskuze):

Diskuze z e-mimono.cz 
 • “Mám dvě děti, které prošly MŠ a nyní jsou na ZŠ, obě školy v programu Začít spolu tj. „na motivy Montessori“. Vybrali jsme je záměrně, principy (samostatnost, spolupráce, individuální rozvoj atd.) jsou nám blízké. Vyplatilo se, obě děti jsou spokojené, umí se o sebe postarat o poznání lépe než vrstevníci, umí pracovat ve skupině a hlavně jsou nesmírně zvídavé a nažhavené na poznávání. Ve školce měli některé pomůcky a reálné předměty (ale i spoustu hraček), ve škole mají 1×týdně projektový den tj. práci v centrech (ČJ, matematika, přír. vědy, výtvarka) ke společnému tématu. Slovní hodnocení beru jako takvou specialitu, ve 3. třídě už je to takové hybridní. Jsem naprosto spokojena, ale těžiště veškerého vzdělávání vidím v osobě pedagoga a spolupráci rodiče-škola “
 • ” V běžné školce, když dítě vyleje čaj, tak dostane vynadáno. V Montessori školce mu ukáží, kde si má vzít hadr a jak to má po sobě utřít. Montessori školce, pokud se dítě nechce věnovat společné činnosti, tak nemusí – pouze nesmí rušit ostatní. Zdánlivě by to mělo vést k naprostému chaosu. Nicméně, můj syn zpočátku absolutně odmítající dělat to co ostatní, se zklidnil a do společných činností se konečně zapojuje.”
 • “Ďalej majú „cvičenia koncentrácie“, kde sa práve učia sústrediť, a trpezlivo čakať, kedy na nich príde rada – je to u nás „pozdrav na elipse“. Deti sedia okolo elipsy (ktorú majú nakreslenú na koberci)”
 • “V Montes. školce se podporuje víc individualita a hledá se to, v čem jsou děti dobré. Také se mi líbí, že se děti do ničeho nenutí, prostě pokud se dělá činnost, která dítě nebaví, může dělat něco jiného. Ale většinou to dopadá tak, že se samo pak zapojit chce:)”
Uložit