Chat GPT pro programátory a kodery

Použití ChatGPT jako pomocníka při programování.

 1. Úvod do ChatGPT pro programátory
  • Pochopení ChatGPT
  • Úloha umělé inteligence v programování
 2. Generování kódu pomocí ChatGPT
  • Psaní kódu s asistencí umělé inteligence
  • Generování šablony a vzorového kódu
 3. Ladění s ChatGPT
  • Identifikace chyb pomocí AI
  • Navrhování oprav a vylepšení
 4. Kontrola kódu a zajištění kvality
  • Použití ChatGPT pro kontrolu kódu
  • Zajištění kvality kódu pomocí AI
 5. Automatizované testování pomocí ChatGPT
  • Psaní testovacích případů s asistencí AI
  • Automatizace provádění testů a vytváření zpráv
 6. Dokumentace a komentáře
  • Generování dokumentace kódu pomocí ChatGPT
  • Psaní efektivních komentářů a dokumentových řetězců
 7. Optimalizace a ladění výkonu
  • Identifikace úzkých míst výkonu pomocí umělé inteligence
  • Navrhování optimalizačních strategií
 8. ChatGPT pro učení nových programovacích jazyků
  • Použití ChatGPT jako zdroje pro učení
  • Překlad kódu mezi různými jazyky
 9. Etické aspekty programování s pomocí umělé inteligence
  • Odpovědné používání umělé inteligence při kódování
  • Řešení předpojatosti a spravedlnosti v nástrojích umělé inteligence
 10. Výhled do budoucna: ChatGPT a budoucnost programování
  • Současné trendy a předpovědi do budoucna
  • Příprava na programování řízené umělou inteligencí