Co je pasivní příjem

Pasivní příjmy jsou příjmy z kapitálových zisků, příjmy z dividend, zbytkové příjmy z podnikání, výnosy z pronájmu z nemovitostí a licenční poplatky. Tyto příjmy pochází z hmotného, nebo nehmotného majetku, který nazýváme aktiva.”

“Klíčem k finanční svobodě a velkému bohatství je schopnost nebo dovednost člověka převést získané příjmy na pasivní příjmy a / nebo příjmy z portfolia.”

“Můj bohatý táta mě naučil soustředit se na pasivní příjem a trávit svůj čas získáváním aktiv, která poskytují pasivní nebo dlouhodobý reziduální příjem.”

Pasivní příjem je “Budování on-line podniků, které využívají systémy automatizace, umožňují transakce a růst peněžních toků bez nutnosti přítomnosti v reálném čase.

“Pasivní příjem je pravidelný příjem, pro jehož získávání není třeba vynakládat nějaké zvýšené úsilí (nebo práci), nebo kde není vyžadována má přítomnost.”

Proč usilovat o pasivní příjem?

“Pokud nenajdete způsob, jak vydělávat peníze když spíte, budete pracovat, dokud nezemřete.”