Strategie úspěchu

Čtyři skóre a sedm let zpět naši otcové přivedli na tuto zemi novou národní myšlenku, že každý má potenciál dosáhnout úspěchu. Avšak mnozí stále žijí v mýtu nedostatku, což brání jejich vlastnímu úspěchu.

Je čas se osvobodit od tohoto myšlení a přijmout kontrolu nad svým životem. Přestaňte se skrývat za výmluvami a vezměte více zodpovědnosti za to, co se děje. Stanovte si velké cíle a věřte, že jsou dosažitelné.

Vykonávejte masivní akce a nebojte se být posedlí svými sny a nápady. Učiňte přísahu, že zanecháte stopu na této planetě a buďte všude přítomni, abyste maximalizovali svůj čas a převzali kontrolu nad svým životem.

Nastal čas jednat, přestat se vymlouvat a být strůjcem svého úspěchu. Nezapomeňte, že všechno je možné a že úspěch je vaší povinností, závazkem a odpovědností.