98 příkladů aktiv

Hledáte aktiva, která vám pomohou k finanční svobodě? Přemýšlíte o tom, jak aktiva získat? Hledáte návod, jak vytvořit aktiva, která vám zajistí pasivní příjem? 

Na tomto místě, budeme shromažďovat všechny aktiva, které existují, nebo existovaly.

Nejprve si definujme, co aktiva jsou.

Co jsou aktiva?

Aktiva jsou ekonomické zdroje (které jsou výsledkem minulých událostí) u nichž se očekává, že entitě přinesou budoucí ekonomický prospěch.”

Citace autorit na téma Aktiva?

“Aktiva dávají peníze do kapsy, ať už pracujete nebo ne. Závazky berou peníze z kapsy.”

Naše mozky jsou buď naše největší aktiva nebo naše největší závazky.

„Bohatí kupují aktiva. Chudí mají pouze výdaje. Střední vrstva kupuje pasiva, ale považuje je za aktiva.“

Hudební průmysl je podivnou kombinací skutečných a nehmotných aktiv: popové kapely jsou značkami a v daném stadiu jejich kariéry může jejich jméno prakticky zaručit záznam hitů.

Vše co nyní potřebujete vědět:

A. Aktiva jsou zdroje, které přináší ekonomický prospěch, nebo výhodu.

B. Pasivní příjem je tok peněz z aktiv,
které nevyžadují přítomnost.

Aktiva, která přináší výhodu osobě

Osobní charakterová aktiva

Tato aktiva sami o sobě negenerují pasivní příjem. Pouze přináší osobě určité výhody.
 
 1. velký úsměv
 2. schopnost spolupracovat s mnoha různými osobnostmi
 3. kladný postoj a pozitivní myšlení
 4. smysl pro humor
 5. výborné komunikační schopnosti

Osobní majetek

Osobní majetek je to, co jsme si koupili, to co vlastníme a dá se směnit za peníze.

 1. peníze v peněžence
 2. peníze v pokladničce
 3. úspory v na vkladní knížce
 4. účet pro odchod do důchodu
 5. peníze na bankovním účtu
 6. automobil
 7. šperky
 8. umělecká díla (obrazy, sochy, starožitný nábytek, vzácné koberce,  atd.)
 9. cennosti a věci, které se dají prodat

   

 10. Patří sem i peníze v hotovosti.

Aktiva, která přináší ekonomický prospěch

Nejprve si připomeňme, jak aktiva generují pasivní příjem.

Dříve než příjem za práci doputuje do vaší peněženky a na váš bankovní účet, odchází převážná většina příjmu na sociální pojištění, zdravotní pojištění a daně.

Část peněz si vyberete do vaší peněženky a zbytek peněz odchází na bankovní účet odkud platíte nájmy, zálohy na energie, splátky dluhů, hypotéky a další trvalé inkasní platby.

To co vám po tom všem zbyte, se nazývá zbytkový příjem.

Peníze z vaší peněženky vydáte (výdaje)  na jídlo, oblečení, obuv, děti, zábavu.

Když se vám zbytkový příjem nahromadí, tak si pořizujeme auta a rodinné domy, ve kterých žijete.

Do této chvíle pasivní příjem neexistuje.

 

Ale představme si tyto 4 následující situace:

Příklad:

 • Volná nemovitostNajemníci jsou nejznámějším zdrojem pasivního příjmu.  Přináší měsíční pasivní zdroj příjmu ve formě  pronájmu.
 • Domácí elektrárna – Přináší prospěch ve formě ušetřených peněz za výdaje za elektřinu.
 • Reklamní plocha na vlastním automobilu – Existují firmy, které vám zaplatí peníze za to, že budete vozit na svém autě jejich reklamu.
 • Peníze na bankovním účtu – Pokud budete mít na účtu tolik peněz, že měsíční úroky z nich budou vyšší, než vaše celkové měsíční výdaje, tak jste dosáhl finanční svobody.

Aktiva, která přináší výhodu majiteli, nebo společnostem

Nehmotná aktiva

Nehmotný majetek je nehmotný, což znamená, že se mo nemůžete dotknout.. Mají hodnotu, protože představují výhodu pro podnik nebo organizaci.

Příklady zahrnují:

 1. Pohledávky
 2. Plány
 3. Obchodní značky
 4. Uznané značky
 5. Vysílací licence
 6. Smlouvy o prodeji
 7. Chemické vzorce
 8. Počítačové programy
 9. Počítačové databáze
 10. Smlouvy
 11. Družstevní dohody
 12. Autorská práva
 13. Vztahy se zákazníky
 14. Vzory a výkresy
 15. Distribuční práva
 16. Vývojová práva
 17. Distribuční sítě
 18. Názvy domén
 19. Vrtná práva
 20. Technické výkresy
 21. Potravinářské příchutě a recepty
 22. Franchise dohody
 23. Pověst
 24. Historické dokumenty
 25. Společné podniky
 26. Laboratorní notebooky
 27. Přistěhovací práva
 28. Licence
 29. Úvěrové portfolia
 30. Hodnota polohy
 31. Smlouvy o správě
 32. Manuální databáze
 33. Rukopisy
 34. Zdravotnické mapy a záznamy
 35. Metodologie
 36. Minerální práva
 37. Hudební skladby
 38. Přírodní zdroje
 39. Patenty
 40. Povolení
 41. Procedurální příručky
 42. Návrh výrobků
 43. Práva k užívání majetku
 44. Vlastní technologie
 45. Schémata a diagramy
 46. Portfolia cenných papírů
 47. Akcionářské smlouvy
 48. Právo na uplatnění
 49. Dodavatelské smlouvy
 50. Dohody o sdílení technologií
 51. Název rostliny
 52. Ochranné známky
 53. Obchodní tajemství
 54. Vyškolená pracovní síla
 55. Výukové manuály

Aktiva, která přináší ekonomický prospěch jejímu majiteli, nebo společnostem

Dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobým hmotným majetkem jsou ty věci, na které lze dotknout. Vlastníkem může být osoba, nebo společnost osob.

 1. Nemovitosti (sklady, nájemní domy, hotely, …)
 2. Vkladové certifikáty
 3. Obchodní papíry
 4. Korporátní dluhopisy
 5. Firemní zásoby
 6. Dluhopisy
 7. Zařízení
 8. Federální cenné papíry
 9. Federální pokladniční poukázky
 10. Garantované investiční účty
 11. Inventář
 12. Úvěry členům systémů pojišťovnictví
 13. Pohledávky z úvěrů
 14. Obchodovatelné cenné papíry
 15. Fondy peněžního trhu
 16. Hypotéky (pohledávky) držené přímo
 17. Podílové fondy
 18. Poznámky k pohledávkám
 19. Smlouvy o zpětném odkupu
 20. Spořící účty
 21. Podíl fondů na vládních investičních účtech nebo fondech
 22. Státní a místní vládní cenné papíry
 23. Termínované vklady
 24. Opční listy (k nákupu cenných papírů)

Jaká aktiva mohou být zdrojem pasivního příjmu (renty) a může skrze ně být získána finanční svoboda?

 • Pronájem nemovitostí a získání nájmu.
 • Vlastnictví odběratelské spotřební distribuční síťě (MLM, nebo síťový marketing)
 • Vlastnictví podniku – běžné podnikání se zaměstnanci
 • Dividendy z akcií, dluhopisů a výnosy z fondů
 • Tantiémy (autorské honoráře) z knih (z děl literárních, uměleckých a vědeckých), patentů, hudby, apod.
 • Autorské honoráře z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví
 • Úroky z poskytnutých půjček a vkladů
 • Licenční patenty pro provoz nějakého systému, či programu
 • Pronájem profesionální nebo akademické kvalifikace
 • Doživotní renta nebo důchod poskytnutá jiným subjektem
 • Příjmy z růstu ceny dřívějších investic

Digitální aktiva

Digitální aktivum je obsah vlastněný jednotlivcem, který je uložen v digitální podobě. Jde o něco něco, co existuje v binárním formátu a přichází s právem na užívání. Údaje, které nemají toto právo, se nepovažují za aktiva. Digitální aktiva zahrnují, ale nejsou výhradní: digitální dokumenty, zvukový obsah, filmy a další relevantní digitální údaje, které jsou v současné době v oběhu, jsou nebo budou uloženy na digitálních zařízeních, jako jsou osobní počítače, notebooky, přenosné přehrávače médií, tablety, paměťová zařízení, telekomunikační zařízení a všechna zařízení, která jsou nebo budou existovat, jakmile technologie pokročí, aby se přizpůsobily koncepci nových způsobů, které by mohly přenášet digitální prostředky; bez ohledu na vlastnictví fyzického zařízení, na kterém se nachází digitální aktivum. [zdroj: Wikipedia]

 1. kredit v reklamním systému
 2. kvalitní fotografie
 3. kryptoměny
 4. kontakty, se souhlasy se zasíláním emailů
 5. databáze kontaktů zákazníků

Digitálním aktivem mohou být i uživatelské účty. E-mailové účty, licence softwaru, účty sociálních sítí, účty v sociálních médiích, účty sdílení souborů, účty finančního řízení, účty doménových jmen, účty přípravy služeb, účty v on-line obchodech, účty v affiliate programech a další on-line účty, které v současnosti existují nebo mohou existovat jako technologie.

 1. Facebook stránka s fanoušky
 2. YouTube kanál s odběrateli
 3. Instagramu profil s následovateli

Update: 22.1.2019:

Typy digitálních aktiv

Jak spravovat své digitální aktiva

Jak spravovat a organizovat majetek:

 • Umožněte snadné nahrání dat z libovolného prohlížeče nebo aplikace.
 • Uspořádejte obrázky a videa ve složkách a podsložkách.
 • Vytvořte flexibilní, ale hlubokou taxonomie pro různé projekty a kampaně.
 • Automaticky přidávejte příslušné značky a kategorie spojené s obsahem. To usnadňuje procházení knihovny.
 • Používete metadata. Složky i soubory podrobně popisujte.
 • Data synchronizovat.
 • Vytvořte složky pro snadné sdílení, například “všechny obrázky se psem”.
 • Upravujte obrázky a videa hromadně.
 • Odstraňte duplicity.
 • Použijte předdefinovaná pravidla pro obsah vytvořený uživatelem, aby byl v souladu s návrhem a rozvržením.

Osobní charakterová aktiva:

 1. Velký úsměv
 2. Schopnost spolupracovat
 3. Kladný postoj
 4. Pozitivní myšlení
 5. Smysl pro humor
 6. Výborné komunikační schopnosti

Osobní majetek:

 1. Peníze v peněžence
 2. Peníze v pokladničce
 3. Úspory v na vkladní knížce
 4. Účet pro odchod do důchodu
 5. Peníze na bankovním účtu
 6. Automobil
 7. Šperky
 8. Umělecká díla (obrazy, sochy, starožitný nábytek, )
 9. Cennosti a věci, které se dají prodat
 10. Pohledávky

Nehmotná aktiva:

 1. Plány
 2. Obchodní značky
 3. Uznané značky
 4. Vysílací licence
 5. Smlouvy o prodeji
 6. Chemické vzorce
 7. Počítačové programy
 8. Počítačové databáze
 9. Smlouvy
 10. Družstevní dohody
 11. Autorská práva
 12. Vztahy se zákazníky
 13. Vzory a výkresy
 14. Distribuční práva
 15. Vývojová práva
 16. Distribuční sítě
 17. Názvy domén
 18. Vrtná práva
 19. Technické výkresy
 20. Potravinářské příchutě a recepty
 21. Franchise dohody
 22. Pověst
 23. Historické dokumenty
 24. Společné podniky
 25. Laboratorní notebooky
 26. Přistěhovací práva
 27. Licence
 28. Úvěrové portfolia
 29. Hodnota polohy
 30. Smlouvy o správě
 31. Manuální databáze
 32. Rukopisy
 33. Zdravotnické mapy a záznamy
 34. Metodologie
 35. Minerální práva
 36. Hudební skladby
 37. Přírodní zdroje
 38. Patenty
 39. Povolení
 40. Procedurální příručky
 41. Návrh výrobků
 42. Práva k užívání majetku
 43. Vlastní technologie
 44. Schémata a diagramy
 45. Portfolia cenných papírů
 46. Akcionářské smlouvy
 47. Právo na uplatnění
 48. Dodavatelské smlouvy
 49. Dohody o sdílení technologií
 50. Název rostliny
 51. Ochranné známky
 52. Obchodní tajemství
 53. Vyškolená pracovní síla
 54. Výukové manuály

Dlouhodobý hmotný majetek

 1. Nemovitosti (sklady, nájemní domy, hotely, …)
 2. Vkladové certifikáty
 3. Obchodní papíry
 4. Korporátní dluhopisy
 5. Firemní zásoby
 6. Dluhopisy
 7. Zařízení
 8. Federální cenné papíry
 9. Federální pokladniční poukázky
 10. Garantované investiční účty
 11. Inventář
 12. Úvěry členům systémů pojišťovnictví
 13. Pohledávky z úvěrů
 14. Obchodovatelné cenné papíry
 15. Fondy peněžního trhu
 16. Hypotéky (pohledávky) držené přímo
 17. Podílové fondy
 18. Poznámky k pohledávkám
 19. Smlouvy o zpětném odkupu
 20. Spořící účty
 21. Podíl fondů na vládních investičních účtech nebo fondech
 22. Státní a místní vládní cenné papíry
 23. Termínované vklady
 24. Opční listy (k nákupu cenných papírů)

Digitální aktiva

 1. Kredit v reklamním systému
 2. Kvalitní fotografie
 3. Kryptoměny
 4. Souhlasy se zasíláním emailů
 5. Databáze kontaktů zákazníků
 6. Facebook stránka s fanoušky
 7. YouTube kanál s odběrateli
 8. Instagram profil s následovateli