Zdroje příjmů

 1. Plat: Toto je pravidelný příjem, který dostáváte za práci, kterou vykonáváte pro svého zaměstnavatele. Plat je obvykle vyplácen měsíčně, ale může to být i týdně nebo dvoutýdně, v závislosti na politice vašeho zaměstnavatele.
 2. Důchod nebo sociální dávky: Toto jsou peníze, které dostáváte od státu nebo jiných institucí jako finanční podporu. Důchod je pravidelný příjem vyplácený po odchodu do penze, zatímco sociální dávky jsou určeny pro osoby, které jsou z nějakého důvodu neschopné pracovat, jako jsou nezaměstnaní, invalidé, nebo rodiny s nízkými příjmy.
 3. Úspory: To jsou peníze, které jste si odložili pro budoucí použití. Můžete je vložit na účet v bance a získat z nich určitý úrok, nebo je můžete použít na nákup nemovitostí, akcií a dalších investic.
 4. Investice: Toto jsou peníze, které získáváte z vašich finančních investic, jako jsou akcie, dluhopisy, nemovitosti, podílové fondy a další. Zisk z investic může pocházet buď z prodeje investice za vyšší cenu, než za jakou byla koupena, nebo z dividend či úroků.
 5. Dědictví: Toto jsou peníze nebo majetek, který jste získali po smrti někoho jiného. Dědictví může zahrnovat hotovost, nemovitosti, akcie, a další cenné předměty.
 6. Rodinné přídavky / Dary: Rodinné přídavky jsou peněžní částky, které stát vyplácí rodinám s dětmi, a dary jsou peníze nebo majetek, který jste dostali od někoho jiného jako dar.
 7. Půjčka: Toto jsou peníze, které jste si půjčili od banky nebo jiné finanční instituce a které musíte vrátit, obvykle s úrokem.
 8. Prodej nemovitosti: Toto jsou peníze, které jste získali prodejem nemovitosti, jako je dům, byt, pozemek, atd.
 9. Prodej soukromé společnosti: Toto jsou peníze, které získáváte prodejem vaší soukromé společnosti nebo části podílu v ní.
 10. Výhry ze soutěží: Toto jsou peníze nebo ceny, které jste získali vyhráním v soutěži, například v loterii, kvízu, nebo sportovní soutěži.
 11. Honoráře a poplatky: Toto jsou peníze, které získáváte za poskytování služeb, například za konzultační činnost, umělecká díla, fotografie, psaní článků nebo freelancing.
 12. Pronájem: Toto jsou příjmy z pronájmu nemovitostí, jako jsou byty, domy, kancelářské prostory nebo pozemky. Mohou to být také příjmy z pronájmu osobního majetku, jako jsou auta, nářadí nebo elektronika.
 13. Licence: Pokud jste autor, umělec nebo vlastníte autorská práva na hudbu, knihy, filmy, software nebo jiná díla, můžete získávat peníze z licenčních poplatků nebo royalty za použití vašeho intelektuálního vlastnictví – hudby do filmů, reklam, her a dalších médií.
 14. Podnikání: Pokud provozujete vlastní podnikání nebo společnost, získáváte příjmy z prodeje výrobků nebo služeb vaší firmy po odečtení nákladů na provoz.
 15. Partnerství a dividendy: Pokud jste společníkem nebo akcionářem ve firmě, můžete získávat podíly z jejího zisku ve formě dividend nebo podílových výnosů.
 16. Nezdanitelné příjmy: Některé druhy příjmů mohou být osvobozeny od daně, například stipendia, některé sociální dávky nebo některé typy pojištění.
 17. Živnostenská činnost: Pokud jste samostatně výdělečně činní, můžete získávat příjmy z vaší nezávislé práce, jako jsou živnostenské činnosti, umělecké výkony nebo řízení vlastního podniku.
 18. Affiliate marketing: Pokud provozujete webové stránky nebo sociální média, můžete získávat příjmy prostřednictvím affiliate marketingu, kdy vás některé společnosti odměňují za přivedení zákazníků nebo klientů na jejich produkty nebo služby.
 19. Online prodej a digitální produkty: Pokud prodáváte fyzické nebo digitální produkty online, jako jsou e-knihy, online kurzy, software, umělecká díla nebo různé digitální produkty, můžete získávat příjmy z jejich prodeje.
 20. Kryptoměny: Pokud jste investovali do kryptoměn jako Bitcoin nebo Ethereum, můžete získávat příjmy z různých transakcí, jako je obchodování, těžba nebo úroky na uložené kryptoměně.
 21. YouTube a video reklama: Pokud vytváříte populární videa na YouTube nebo na jiné platformě, můžete získávat příjmy z reklamních zobrazení a kliknutí na svých videích.
 22. Streaming a live přenosy: Pokud jste streamer nebo vytváříte živé přenosy na platformách jako Twitch, můžete získávat příjmy z donací, odběratelů, sponzorů a reklamních příjmů.
 23. Produkce obsahu a sponzorství: Pokud vytváříte obsah na sociálních médiích, blogu nebo jiných platformách s velkým dosahem, můžete získávat příjmy prostřednictvím sponzorství od společností, které chtějí propagovat své produkty nebo služby.
 24. Produkce a prodej digitálních designů: Pokud jste grafik nebo designér, můžete získávat příjmy z prodeje digitálních designů, jako jsou loga, ilustrace, webové šablony a další
 25. Podíl na franšíze: Pokud vlastníte franšízový obchod nebo restauraci, získáváte příjmy z provozu podle určitých pravidel a standardů, které stanovil franšízor.
 26. Konsignace: Pokud prodáváte zboží na konsignaci, například oblečení nebo umělecká díla, získáváte peníze pouze za prodané zboží a majitel zboží vám zaplatí určitý podíl z prodejní ceny.