Co by měl obsahovat obchodní manuál

 • Marketingový informační systém
  • Systém pro řízení obchodních případů (poptávky + databáze firem)
  • Systém pro evidenci komunikace se zákazníkem + Časový rozvrh plánované komunikace (návštěv) zákazníků
 • Propagační materiály
  • Produktové listy – A4 prospekty, které by se předávali na schůzkách, nebo posílali v příloze jako PDF
  • Ceníky produktů + časové odhady
  • Ceníky služeb + časové odhady
  • Mustry všech objednávek na všechny produkty a služby.
  • Dodací listy a Předávací protokoly
 • Instruktážní prodejní pomůcky
  • Návody pro komunikaci a argumentaci se zákazníkem
  • Návody na řešení námitek a reklamací
  • Příklady použití nabízených produktů a jejich výhody ve srovnání s konkurencí
  • Instrukce jak připravit obchodní nabídku
  • Instrukce jak vyplnit objednávku
  • Instrukce jak vytvořit smlouvy
 • Vzorky formulářů a návod k jejich použití
  • Mustry PPT prezentací
 • Příklady sestavení obchodních nabídek
  • vzory nabídek
 • Příklady obchodní korespondence
  • e-mailová komunikace – obchodní dopisy
   • obchodní dopisy s doporučením (+ produktové listy)
   • obchodní dopisy s nabídkou řešení
   • obchodní dopisy s konkrétním plánem řešení (+ produktové listy)
   • „Námitník“ –  Zpracování námitek
  • Tištěné formuláře pro „Záznam návštěv zákazníků“ ve formě bloku (CI)
  • Informace o vývoji trhu a trendech
  • Tištěné „Diagnostické listy“ – pro diagnózu potřeb zákazníka