Chunking strategie

Chunking je jedním ze základních složek RPM.

Chunking je proces, při kterém jsou jednotlivé kusy informací spojeny do smysluplného celku (Neath a Surprenant, 2003) …

Chunking je mechanismus paměti

Chunking je flexibilní způsob učení (Karl Lashley)…

Chunking strategie pomáhá uchovávat informace v paměti během studií a zkoušek …

Chunking, schémata a prototypy – znalostní pyramida a taxonomie …

Chunking je efektivní způsob, jak zlepšit verbální paměť pracovní výkonnost …

1. Začněte zachycením myšlenek na papír

Chcete-li zahájit proces Chunking musíte dostat nápady z hlavy a na papír (nebo do počítače nebo mobilního zařízení).

Pamatujte si, že lidé jsou schopni se zaměřit na omezený počet věcí či úkolů najednou. Obvykle kdekoli od pěti do devíti položek, mohou být řešeny současně. “Magické číslo sedm“

2. Hledejte společné prvky

Dejte si týden.

Jaké položky se týkají financí, nebo vztahy, nebo kariéry, atd?

Zaznamenejte ty, které odpovídají těmto oblastím životního mistrovství:

  • zdraví
  • význam a emoce
  • vztahy
  • čas
  • práce / kariéra / mise
  • finance
  • spiritualita

Konečný výsledek

Co je výsledek vašeho přání:

Cílem je držet stres na uzdě a naučit se soustředit se na větší cíle.

Když změníme naši pozornost, změníme náš život.