4 principy finanční svobody

1. Vytvářejte, nebo nakupujte aktiva, která umí generovat pasivní příjmy.

2. Uspořte 20% z každého svého příjmu. Ušetřené peníze investujte do aktiv.

3. Vyhýbejte se nevýhodným dluhům.

4. Vzdělávejte se ve finanční gramotnosti.

Co je finanční svoboda?

Finanční svoboda je stav, kdy pasivní příjmy převýší vaše celkové měsíční výdaje.

Finanční svoboda je termín, který se užívá k popsání stavu člověka, který má dostatek osobního bohatství k tomu, aby mohl žít nekonečně dlouho bez toho, aby musel pracovat pro zajištění svých základních potřeb. Wikipedia

“Finanční svoboda je tedy stav, kdy člověk získává příjem na základě dříve vytvořeného systému či naakumulovaných aktiv (majetek), které generují příjem pravidelně a nekonečně dlouho bez ohledu na to, zda se člověk na vydělávání aktivně podílí či nikoliv – příjem je tedy pasivní (reziduální) a je vyšší než celkové životní náklady daného člověka a přichází opakovaně, stále a do nekonečna” zivotbezhranic.cz

Co je pasivní příjem?

Pasivní příjem je tok peněz z aktiv, které nevyžadují přítomnost.

Jak aktiva generují pasivní příjem?

Jak dosánu finanční svobody?

Budu vytvářet, nebo kupovat aktiva, která umí generovat pasivní příjem.

Co o finanční svobodě říkají autority?

„Finanční svoboda je svoboda ze strachu.“

„Pracujeme, protože chcete, ne proto, že musíte být finančně svobodní.“

Tony Robbins