Ideální prostředí pro absolutní soustředění

Jak se soustředit jen na jednu věc v jeden moment? Prostředí ve kterém se nacházíte, ovlivňuje vaše chování. Pokud budete v prostředí, kde jsou ideální podmínky, je jisté, že výsledek bude o pár procent lepší, než v běžném prostředí.

Parametry ideální podmínek pro soustředění

Rozdělmě si vnímání prostředí podle smyslů:

Zrak

Čich

Sluch

Chuť

Hmat a vnímání těla

Omezte vyrušení