Jak komunikuji, jak se chovám

 • Jsem hrdinou – odvážný a bez ostychu.
 • Na každého se usmívám.
 • Věřím si, za každých okolností!
 • Nedělám druhým lidem to, co nechci, aby oni dělali mě.
 • V každém vidím spíše to dobré, co v něm je, než to špatné.
 • Cením si upřímného vztahu.
 • Vždy usiluji o výsledek výhra/výhra.
 • Naslouchám a pozoruji, ale neposuzuji ukvapeně. Neodsuzuji. Nejdříve se snažím pochopit, potom být pochopen.
 • Pokud mne někdo slovně napadne, nebudu zvyšovat hlas, nebudu ho ignorovat, nebudu ho urážet. Zastavím se na pár vteřin a promyslím si, jestli opravdu nemá pravdu. Vždy se dokážu omluvit, pokud by k tomu byl i jen malý důvod.
 • Pokud udělám chybu, vždy se z ní poučím.
 • Umím říci “NE“. Pokud je příležitost v rozporu s mými zásadami, omluvím se a příležitost odmítnu.
 • Vím, že pokud mám uspět, musím spolupracovat s lidmi, kteří sdílí mou vizi a využívat tuto synergii.
 • Rychle odpouštím.
 • Kritiku přijímám s pokorou, ale ignoruji odpůrce.
 • Chyby a selhání beru jako krok k úspěchu.
 • Obklopuji se pozitivními lidmi.
 • Uvědomuji si, že to co říkám, může druhý člověk chápat jinak než to myslím a nakonec vyslovím svými slovy. Z 99% to tak většinou opravdu je.