Jak legálně snížit základ daně? Daňově uznatelné a neuznatelné náklady

Daňově Uznatelné Náklady:

 1. Běžné Provozní Výdaje:

  • Nákup materiálu, zboží
  • Kancelářské a hygienické potřeby
  • Mzdy
  • Pronájem prostor
  • Spotřeba energie
  • Náklady na pracovní cesty (doprava, ubytování)
  • Účetní, daňové a právnické služby
 2. Reklamní a Propagační Předměty:

  • Hodnota do 500 Kč bez DPH/kus
  • Obsahuje logo společnosti
 3. Nealkoholické Nápoje na Pracovišti:

  • Obyčejná neperlivá pitná voda
 4. Pracovní Oděvy a Ochranné Pomůcky:

  • Specifické pro pracovní účely
  • Oblečení s logem společnosti
 5. Manka a Škody:

  • Škody způsobené živelními pohromami nebo neznámým pachatelem
  • Pravidelná údržba a čištění pracovních oděvů
 6. Zaplacené Pojistné a Daně:

  • Sociální a zdravotní pojištění
  • Daň z nemovitostí
 7. Pokuty a Penále z Dodavatelsko-odběratelských Faktur

 8. Náklady na Pořízení Majetku:

  • Účetní odpisy majetku
  • Jednorázové náklady pro drobný majetek do 80 000 Kč

Daňově Neuznatelné Náklady:

 1. Výdaje na Reprezentaci:

  • Pohoštění obchodních partnerů (snídaně, oběd, večeře)
  • Občerstvení pro zaměstnance
 2. Alkoholické Nápoje:

  • Vína, lihoviny, pivo
 3. Neurčené Pracovní Oděvy:

  • Společenské oděvy bez loga společnosti
 4. Sankce od Veřejných Institucí:

  • Pokuty, penále, úroky z prodlení
 5. Darování (s výjimkou určitých případů):

  • Dary nad rámec stanovených limitů

Jak dát do Nákladů “běžné potraviny”?

 1. Potraviny pro Zaměstnance na Pracovišti:
  • Zajištění pitného režimu, například obyčejná neperlivá voda.
  • Zásobování kantýn nebo automatů na pracovišti (v závislosti na místních předpisech a podmínkách).
 2. Obchodní Schůzky nebo Akce:
  • Pohoštění během pracovních schůzek, konferencí, seminářů, kde jsou potraviny součástí oficiálního programu.
  • Případy, kdy jsou potraviny používány jako součást prezentace produktů nebo služeb vaší firmy.
 3. Reprezentace (často omezeně nebo neuznatelné):
  • Pohoštění obchodních partnerů či klientů. Tyto náklady jsou často daňově neuznatelné nebo jen částečně uznatelné.
 4. Specifické Oborové Využití:
  • Pokud jsou potraviny součástí vašeho podnikatelského modelu (např. potraviny používané pro výrobu nebo testování v potravinářství).

Důležité Aspekty pro Zařazení do Nákladů:

 • Souvislost s Podnikáním: Musí existovat přímá souvislost mezi nákupem potravin a vaší podnikatelskou činností.
 • Dokladace: Uchovávejte všechny účtenky a doklady prokazující nákup a účel potravin.
 • Účetní Evidování: Všechny náklady musí být řádně evidovány v účetnictví.

Je důležité si uvědomit, že daňová pravidla se mohou lišit v závislosti na zemi a konkrétních okolnostech vašeho podnikání. Doporučuje se konzultovat tyto záležitosti s účetním nebo daňovým poradcem, který je obeznámen s místními předpisy.