Jak prezentovat

Několik tipů a rad, jak správně prezentovat.

Technika prezentování

Zřetelně artikulovat

 • Vyslvovat zřetelně a nevynechávat slabiky
 • Hlavu vzpřímeně
 • Uvolnit hlasivky

Plynule mluvit

 • Číst nahlas
 • Nejdříve přemýšlet, pak mluvit
 • Dýchat

Modulovat hlas a měnit tempo řeči

 • Síla a výška hlasu
 • Tempo řeči

Udržovat zrakový kontakt

 • Najít kýválka
 • Mluvit z patra
 • Zájem o pusluchače

Používat otázky

Otázky zatáhnou uživatele do děje.

Dva druhy otázek:

 • Otázky směřující – uzavřené- směřují. Začínají slovesem. Odpověď je ano, nebo ne
 • Otázky na stanovisko – vyzvídají  – řečnické otázky
 • Pauza po uložení otázky

Tvorba prezentace

Přemýšlejte o posluchačích

 • Proč přišli?
 • Mluvte o tom, na čem můžeme stavět
 • Čím obohatit posluchače? Co si z prezentace odnesou?

Struktura osnovy prezentace

 • Úvod – WIIFM (“Co z toho budete mít, když mě budete poslouchat”)
 • Stať –
 • Závěr – rekapitulace- vypíchnout co chcete, aby si posluchači pamatovali

Logická stavba prezentace

 1. Vybrat si cíl
 2. Tematicky ho zařadit
 3. Příčina a následek – Co uděláte? a Co to bude znamenat?
 4. Problém a řešení
 5. Chronologické pořadí

Jak se zbavit trémy

Co pomůže?

 • Příprava a nadšení
 • Seznámit se s prostorem a technikou
 • Nezapomenout dýchat
 • Mluvit pomalu, a hlas níže
 • mluvit, prezentovat – Praxe

 

 Shrnutí

Mluvit nahlas a srozumitelně.

Při připravě myslete na své posluchače.

Nadchnout se pro obsah.