Je pasivní příjem z nemovitostí skutečně pasivní?

Vzhledem k tomu, že hodnoty domů a nemovitostí se rychle zvyšují, má mnoho lidí myšlenku, že správa nemovitostí a pronájem domů je jednoduchý způsob generování pasivních příjmů.

Ve skutečnosti tomu však tak není. Opravy a aktualizace nemovitostí, neplatící nájemníci a dalším neočekávané výdaje jsou překvapivě časté, čímž dochází ke ztrátě příjmů.

Ukazuje se, že správa nemovitostí a jiné investice do nemovitostí zřídkakdy naplňují očekávání investorů o návratnost investic. Ze studie Max Cash Home Offers vyplynulo, že až 1/3 správců nemovitostí nebude znovu pronajímat.

Ukazuje se, že prodej nemovitosti, spíše než pronájem nemovitosti je bezpečnější (a jednodušší) řešení.