Pasivní příjem z duševního vlastnictví

  • Patentové poplatky za vynález
  • Poplatky za licence na ochranné známky za vytvořené znaky nebo značky
  • Autorská práva z knih, písní, publikací nebo jiných originálních děl