Růst na úrovni 10x

Většina lidí když začne šetřit, tak šetří na všem ostatním automaticky. Mysl totiž není schopna rozlišit mezi šetřením papírových účtů nebo čísel v bance a zachování energie, kreativity a úsilí.

Rozšiřuj se, ne naopak.

Zvedněte se z pohovky, jděte ven z domova a udělejte si cestu na trh! Dostaňte se před klienty, hledejte příležitosti a ukažte, že postupujete na trhu. Ustupujte jen na chvíli a to jen pokud to je nutné, abyste se mohli připravit na rozšiřování s větším počtem a intenzitou akcí.

Rozpoutejte oheň.

Musíte udělat svůj oheň tak velký a horký, že spálíte vše co vám stojí v cestě.

Hrajte “All-in” – a pak jděte dál, dokud je váš oheň tak horký, že se lidé zastaví i v údivu ve vaši schopnost dělat akce.

Strach požádat klienta udělat obchod znamená, že ho o to musíte požádat – a pak znovu a znovu.

Dělej to, co ostatní odmítají dělat.

Pravidlo 10X vás nutí oddělit se od všech ostatních na trhu. A to děláním toho, co jiní odmítají dělat.