Úrovně pravomocí a delegování

Které úkoly delegovat

 • Rutinní práce, společně s příslušnou odpovědností a pravomocí.
 • Práce, které jiní dokáží udělat lépe, rychleji a případně ekonomičtěji.
 • Rozhodnutí, která děláme nejčastěji. Drobná rozhodnutí, která se opakují, zpravidla zabírají velkou část dne. Pracovníkům stačí vysvětlit základní princip, detaily těchto rozhodnutí většinou znají lépe než vedoucí.
 • Práce, která umožní pracovníkům získat užitečné zkušenosti. Rozvíjet a motivovat je, je jednou ze základních povinností manažera.
 • Činnosti, které oživí rutinní práci pracovníků. Změna stereotypu bývá vítaným motivačním faktorem.
 • Činnosti, které učiní práci pracovníka komplexnější. Možnost vidět výsledky své práce v širším kontextu zvyšuje přehled a motivaci pracovníka.

Které úkoly nedelegovat

 • Takové, které obsahují důvěrné informace.
 • Úkoly, které jsou zásadně důležité a jejichž řádné a včasné splnění může zajistit výhradně vedoucí.
 • Nové úkoly, na které nebyli pracovníci připraveni.
 • Úkoly, které jsou přímou povinností vedoucího.
 • Úkoly, které jsou nejednoznačně definované. Pracovníci by pravděpodobně strávili neúměrné množství času rozhodováním o způsobu řešení.

Zdroje: