Výzva

Je důležité rozlišovat mezi cíli a výzvami. Cíl může být jednoduše položka na seznamu věcí, které máte udělat. Když si stanovujete cíl, nic vás nevyžaduje celého; naproti tomu výzva je něco, co plně využívá vaše úsilí a schopnosti. Přemýšlet o cíli znamená přemýšlet o jeho dosažení – jde přitom o to něco získat. Přemýšlet o výzvě znamená přemýšlet nad cestou – jde o to vydat něco víc ze sebe.

Většina stresu v dnešní době pochází z rozptylování a odkládání věcí. V době informační přesycenosti a přístupu k vysokorychlostnímu internetu zkrátka příliš mnoho z nás tráví spoustu času nedůležitými činnostmi a pak nestíhá.

Je čas pořádně sešlápnout pedál vašeho potenciálu a konečně probudit tuto pohonnou sílu pro výzvu, tak aby se do vašeho života vrátila radost ze zapojení do chodu věcí a z pokroku.

5 kritérií správné výzvy

  1. Zaměření na jednu věc
  2. Plné využití úsilí a schopností
  3. Měření výkonu
  4. Smysl pro dokončení
  5. Sdílení zkušeností a výsledků

Aktivátory výzvy

Aktivátor č. 1:
Rozhodněte se pro naplňující výzvy.

Zaprvé vyžadují plné soustředění, tedy jsou natolik mocné, že v danou chvíli vyžadují naši plnou a nerozptýlenou pozornost a koncentraci.

Aktivator č. 2:
Soustřeďte se na cestu a nebojte se odmítnutí.

Musíte přesně vědět, proč chcete na určitých výzvách pracovat.

Naučte se radovat ze samotného překonávání výzev a oslavovat svou vlastní snahu stejně jako její výsledky.

Všichni se bojíme odmítnutí, i když se ukazuje, že k významnému odmítnutí dojde zřídkakdy.

Divili byste se, jak málo lidí při splňování výzev cíleně sleduje svůj pokrok.

Překonání výzev vyžaduje smysl pro dokončení.

Výzvy, které vás oživují, zároveň umožňují sdílení zkušeností a dosažených úspěchů.

Aktivátor č. 3:
Každý měsíc si stanovte výzvu na 30 dní.

Takovou výzvou pro příští měsíc může být to, že zkusíte nový sport, naučíte se nějakou novou dovednost, dáte se do velkého tvůrčího projektu, na sérii pracovních setkání podáte lepší výkon nebo si třeba jen utvrdíte nějaký nový názor.

Na začátku každého měsíce se přimějte stanovit kromě osobní výzvy také výzvu sociální, a každou neděli a pak na konci měsíce kontrolujte, jak se ji daří plnit.

Sociální výzvy jsou cíle, které vyžadují zlepšení kontaktu s druhými lidmi. Přimějí vás lépe naslouchat, vcítit se do druhých, odpouštět, přijímat, rozvíjet přátelství, vést, pracovat v týmu a zlepšit schopnost sdílení, propojení a lásky, abychom jmenovali jen několik příkladů.

Choďte proto více mezi lidi a navazujte kontakty s novými skupinami a okruhy.

Jak začít

Pro začátek si teď hned vezměte kousek papíru. Na stránku nakreslete dvanáct políček, napište jedno, až čtyřslovný popis výzvy, na které budete měsíc pracovat.

 

Dokončete věty:

Kdybych se přestal bát odmítnutí, pak bych se ze všeho nejdřív pustil do následující výzvy…