Zákony profesora C. Northcote Parkinsona

Parkinsonův 1 zákon

Každá práce trvá tak dlouho, kolik je na ni k dispozici času.

Když například píšete článek a vynaložíte si na něj 40 minut, tak ho napíšete za 40 minut, pokud si na něj vynaložíte týden, tak ho budete psát po částech celý týden. Můžete ale namítnout – “Ale článek nebude tak kvalitní.” Kvalita článku, který píšeme 40 minut bývá často stejná, mnohdy i vyšší, než když se s ní mazlíme mnohem déle. Při „nedostatku času“ se totiž zaměřujete na to důležité (co bývá často v případě nadbytku času kvůli nepodstatným detailům opomíjeno).

Z toho plyne, že bychom si neměly stanovovat příliš dlouhé termíny, protože potom řešíme i nedůležité činnosti, nebo je dokonce úkol odložíme.

Rada 1: Tim Ferriss v knize Čtyřhodinový pracovní týden doporučuje využívat pravidlo 80/20 společně s tímto zákonem. Doporučuje „přesně určit několik rozhodujících úkolů, jež nejvíce přispívají k dosažení příjmu, a naplánovat jejich provedení s velmi krátkými a jasně určenými termíny“.

Parkinsonův 2 zákon

To, co je třeba udělat, nabývá na důležitosti a komplikovanosti přímo úměrně vyhrazenému času.

Když máme na úkol přemíru času, tak nám vzniká možnost vymýšlet hypotetické problémy, které ani nemusí nastat nebo naopak přichází snaha o perfekcionalizmus. Platí i pro cestování, čím delší čas si vyhradíte na plánování, tím budete více ve stresu, či naopak litovat, že jste nezvolili jinou možnost na cestě.

Parkinsonův 3 zákon

Výdaje narůstají úměrně s příjmem.

Když máme více peněz, tak máme tendenci rozhazovat, jedeme autem, místo toho, abychom šli pěšky. Půjdeme do luxusní restaurace, místo toho, abychom si uvařili dobré jídlo doma, protože si to „můžeme dovolit.“

Rada 3. Pracujte s měsíčním budgetem. Pokud ho nevyčerpáte, tak ho automaticky přesuňte na spořící účet, který nevybírejte. Ušetříte.

Parkinsonův 4 zákon

Růst přináší složitost a složitost přináší rozklad.

Další citáty C. Northcote Parkinsona

“Člověk, kterému máme vyplácet rentu, bude žít věčně.”