Koncept AEIOU

5 sad otázek, pro posouzení záznamů o činnostech

  • Activities (Aktivity) Co jste vlastně dělali? Šlo o strukturovanou, nebo nestrukturovanou aktivitu? Měli jste nějakou konkrétní roli, nebo jste byli pouze účastníkem?
  • Environment (Prostředí). Prostředí má obrovský vliv na naše emocionální rozpoložení. Na fotbalovém stadionu se člověk cítí jinak než v katedrále. Všímejte si toho, kde jste byli při vykonávání dané činnosti. Jaké místo to bylo a jaký jste z něj měli pocit?
  • Interactions (Interakce). S čím nebo kým jste komunikovali – s lidmi, nebo se stroji? Byl to nový druh interakce, nebo takový, na nějž jste zvyklí? Probíhala interakce formálně, nebo neformálně?
  • Objects (Předměty). Byly součástí vaší interakce nějaké předměty nebo zařízení? iPady, smartphony, …? Jaké předměty vytvořily nebo podpořily váš pocit angažovanosti?
  • Users (Uživatelé). Kdo tam kromě vás byl a jakou roli tito lidé sehráli na celkové pozitivní či negativní zkušenosti?

Zdroje:

Deve Patnaik, Needfinding: Design Research and Planning (Amazon’s CreateSpace Independent Publishing Platform, 2013)