Stanovení cílů

Jaký je můj nejdůležitější cíl tohoto roku?

Definujte si cíle v těchto 4 oblastech:

Cíle pro rozvoj osobnosti

 • Co bych se rád naučil?
 • Jaké dovednosti bych rád získal?
 • Jaké povahové rysy bych chtěl mít?
 • Jaké schopnosti bych chtěl nadále rozvíjet?

Cíle v kariéře / podnikání / finance

 • Kolik peněz bych chtěl shromáždit?
 • Jakou profesi bych chtěl dělat?
 • Jaké jsou mé podnikatelské cíle?

Volný čas

 • Co bych si chtěl koupit, nebo vybudovat?
 • Jakých událostí bych se chtěl zúčastnit?
 • Jaké dobrodružství chci zažít?

Cíle,  jimiž prospěji ostatním

 • Co bych rádi udělal pro ostatní?
 • Komu nebo čemu pomáhat?
 • Co můžete vytvořit?
 • Kolika různými způsoby prospěje vaše úsilí ostatním lidem?
 • Jakou dobrou přátelskou službu bych mohl někomu prokázat?

Ke každému cíli přidejte termín do kdy.

Proč chci těchto cílů dosáhnout?