Kodex úspěchu – část 1.

“Jediný způsob, jak být úspěšný, je dělat to, co dělají úspěšní”.

Tuto frázi jsem našel už v mnoha knihách, webech a článcích o osobním rozvoji. Co tedy dělají úspěšní lidé jinak? Jaké návyky si osvojili? Jaké přístupy a postoje používají, aby dosahovali cílů?

Udělám si v nich přehled a postupně si je začnu osvojovat.

1. Mám přístup “To zvládnu.” a “Já to vyřeším.”

Vypustím ze svého slovníku tvrzení jako “To nepůjde.”, “To nejde”, “To je nemožné.” a nahradím je frázemi typu “To půjde.”, “To zvládneme.”, “Pojďme to uskutečnit”, “Jdeme na to”.

2. Vyhledávám problémy a miluji výzvy

Tam, kde ostatní uvidí problém, já uvidím příležitost. Vím totiž, že úspěch je překonání výzvy. Problémům se nebudu vyhýbat, ale budu je vyhledávat, protože vím, že jsou to příležitosti. Začnu vidět výzvu jako stimulaci k tomu, aby se něco dělo, spíše než jako záminku, či výmluvu, proč se tomu vyhnout.

3. Vytrvám, dokud neuspěji

Budu se řídit třetím svitkem z knihy “Největší obchodník na světě” (Og Mandino). Vím totiž, že vytrvalost je základní vlastnost potřebná k tomu, aby se jakýkoliv sen stal skutečností.

Vím, že se setkám s odporem a překážkami. Nesnažím se je však odstranit. Vesele a pozitivně pokračuji, dokud se věci nezmění k lepšímu a mé nápady zůstanou zachovány. Odpor 100% zmizí.